Retoriske virkemidler

Introduktion

I forbindelse med din retoriske analyse bør du altid undersøge brugen af retoriske virkemidler. Det kan fx være gentagelser eller retoriske spørgsmål. Du kan godt opleve overlap mellem de fagbegreber, der bruges til retorisk analyse, og dem, der bruges til stilistisk analyse - det er simpelthen forskelligt, hvordan man kategoriserer dem. Det vigtigste for dig er at anvende det enkelte fagbegreb korrekt.

Afsenderen bruger generelt retoriske virkemidler for at opnå en bestemt effekt på modtageren. Typisk bruges de til at overtale modtageren. Virkemidlerne skal få tekstens budskaber til at gå rent ind hos modtagerne, vække deres følelser og få dem til at tænke og handle, som afsenderen ønsker.

Når du nævner nogle af de her retoriske virkemidler i din analyse, skal du huske at pointere, hvilken virkning hvert virkemiddel har i netop den her tekst. Det er nemlig ikke interessant, hvis du bare opremser virkemidler. Sørg også for at give konkrete eksempler på hvert enkelt ved at citere direkte fra teksten.

Se denne side som et opslagsværk til inspiration. Det er ikke tanken, at du skal kunne finde alle de her virkemidler i din tale! Vælg nogle ud.

Gentagelse

Når man gentager ord eller sætninger, understreger man deres betydning og gør det lettere for modtageren at huske. Dette kneb bruges især i politiske taler.

Gentagelse er en overordnet betegnelse. Hvis flere sætninger eller afsnit i teksten starter med de samme ord, kaldes det for en anafor:

“Og hvad er det, det her valg har handlet om for os?

Det har handlet om at finde de rigtige svar på klimakrisen.

Det har handlet om at bekæmpe skattesnyd og skattesvig.

Det har handlet om at sikre danske og europæiske lønmodtagere på en bedre måde.”

Hvis flere sætninger eller afsnit ender med de samme ord, kaldes det i stedet for en epifor. Her kan du se et eksempel, der faktisk rummer både anafor og epifor:

“I alt for mange år har uligheden bare fået lov til at stige. Nu skal vi en ny vej.

I alt for lang tid er der blevet centraliseret. Nu skal vi en ny vej.

I alt for lang tid er der blevet sparet og sparet i velfærden. Nu skal vi en ny vej.”

Trikolon

Trikolon kaldes også “tretrinsraket” eller “triade”. Det betyder, at man opremser tre elementer ad gangen. Vi kender tallet tre fra mange sammenhænge i den vestlige kultur og historie, og der er en indbygget rytme i at nævne tre ting; derfor gør virkemidlet tretrinsraket det lettere for modtageren at huske tekstens pointer. I dette eksempel består hvert af de tre led af to ord:

“Jeg håber inderligt, at vi kommer tilbage til kernen af det, uddannelse bør handle om, nemlig individets potentiale, det hele menneske og almen dannelse.”

Parallelisme

Når man har to eller flere sætninger med ens (parallel) struktur, kaldes det en parallelisme. Igen er formålet at understrege og gøre det let at huske for modtageren. Som fx logistikfirmaet GLS’ slogan:

“Dine pakker

Vores passion!”

Her kan du se, at de to sætninger matcher hinanden, når det kommer til længde og ordklasser. Hver linje rummer et pronomen og et substantiv, og a...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind