Kommunikationssituation

Her hjælper vi dig med at skaffe dig det nødvendige overblik over den kommunikationssituation, som teksten indgår i. Kommunikationssituationen er den sammenhæng, der tilsammen udgør situationen for et bestemt stykke kommunikation (fx en tekst). Situationen består af omstændigheder, afsender, modtager og medie. 

Vi viser dig først, hvordan du finder frem til de omstændigheder, som din tekst blev til under. Man kalder også tekstens omstændigheder for dens kontekst. Måske kan din tekst kobles direkte til en eller flere begivenheder - fx et terrorangreb eller en politisk skandale. Det er også en mulighed, at teksten er et bidrag til en aktuel debat i samfundet, fx om præstationskulturen i gymnasieskolen.

Du får også hjælp til at finde ud af, hvem din teksts afsender og modtager er, og hvad der kendetegner dem. Når du skal danne dig et billede af dét, er elementer som alder, uddannelsesniveau eller politisk ståsted tit interessante at se nærmere på.

Endelig dykker vi ned i, hvilken form for medie din tekst er blevet udsendt til sin modtager igennem. Her er mulighederne mange, og “tekst” skal forstås bredt; det kan fx være en reklamefilm på TV, et læserbrev i en trykt avis eller en artikel på en hjemmeside. Mediet er interessant, fordi det ofte er afstemt efter, hvor modtageren befinder sig. Har tekstens fx ældre som målgruppe, vælger man ofte en trykt avis som medie.

Du skal ikke skrive en hel roman om de her elementer i din retoriske analyse, men de kan være et godt forarbejdede til det mere detaljerede arbejde med selve tekstens sproglige elementer senere i processen.