Retoriske virkemidler i Engelsk

Vi arbejder med analyse af retoriske virkemidler i både Engelsk og Dansk. Den engelske betegnelse for virkemidlerne er rhetorical devices, og det dækker bl.a. over anafor (anaphora), epifor (epiphora), antitese (antithesis) og hyperbel (hyperbole). 

En afsender bruger retoriske virkemidler i sin tekst for at påvirke modtageren - typisk for at overtale ham eller hende til at gøre, føle eller tænke på en bestemt måde. Fx kan afsenderen være en politiker, der har en intention om at påvirke sine vælgere til at stemme på ham, og her kan han så holde en tale, som han fylder med retoriske virkemidler. Det er altså normalt en bevidst strategi at anvende disse virkemidler.

Når du laver en retorisk analyse i Engelsk (rhetorical analysis), vil du ofte se på de retoriske virkemidler. Her anbefaler vi dig at kigge i Studienets analysemodel til rhetorical analysis. Modellen ligner den til retorisk analyse i Dansk, som du læser i netop nu, men alle eksempler og fagbegreber er oversat til engelsk.

Rhetorical analysis

Med Studienets analysemodel til rhetorical analysis er du godt klædt på til sagprosaanalyse i Engelsk.