Introduktion til retorisk analyse

Hvad er en retorisk analyse?

En retorisk analyse er en analyse af alle de virkemidler (elementer) i en sagprosatekst, som giver en bestemt virkning, typisk med den hensigt at påvirke modtageren. Eksempler på retoriske virkemidler er fx gentagelse, overdrivelse og modsætninger.

Retorikken stammer tilbage fra antikkens Grækenland og betyder læren om at udtrykke sig godt og hensigtsmæssigt i tale og på skrift. Det handlede især om taler, hvor der ofte var et bestemt budskab, der skulle formidles til modtagerne. I dag bruges retorikkens begreber og virkemidler til både produktion og analyse af al slags kommunikation, uanset om kommunikationen er mundtlig, visuel eller skriftlig. Derfor kan vi i dag oversætte retorik til læren om at udtrykke sig på den mest hensigtsmæssige måde

Retorikkens nøglebegreb er det græske ord persuasio, der betyder at “overtale” eller “overbevise”. Når du laver en retorisk analyse, kigger du altså nærmere på, hvordan – og med hvilke virkemidler – afsenderen af en tekst forsøger at overbevise sin modtager. Her er det også altid relevant at se på den konkrete kontekst, som teksten indplacerer sig i.

Retorisk analyse er faktisk en danskfaglig metode. Du bruger jævnligt metoden i forbindelse med under...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind