Introduktion til retorisk analyse

Hvad er en retorisk analyse?

Her kan du læse om oprindelsen til den retoriske analyse, vi i dag laver i danskfaget. Retorikken stammer tilbage fra antikkens Grækenland og betyder læren om at udtrykke sig godt og hensigtsmæssigt i tale og på skrift. Kernen i retorikken er altså kunsten at formidle et budskab effektivt og godt, så man overbeviser sin modtager.

Oprindelig handlede retorikken alene om kunsten at tale godt. I dag bliver retorikkens begreber og virkemidler brugt til al slags kommunikation, uanset om kommunikationen er mundtlig, visuel eller skriftlig.

Retorikkens nøglebegreb er det græske ord persuasio, der betyder at “overtale” eller “overbevise”. Når du laver en retorisk analyse, kigger du altså nærmere på, hvordan – og med hvilke virkemidler – afsenderen af en tekst forsøger at overbevise sin modtager. Her er det også altid relevant at se på den konkrete kontekst, som teksten indplacerer sig i.

Retorisk analyse er faktisk en blandt flere danskfaglige metoder. Du bruger  jævnligt metoden i forbindelse med undervisningen eller dine afleveringer, men du kan også møde den i andre sammenhænge, fx mundtlig eksamen, DHO eller SRP. Har du brug for at vide mere om, hvad der kendetegner retorisk analyse som metode,...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind