Analysemodel

Sådan bruger du analysemodellen

Denne korte analysemodel er designet til at hjælpe dig, hvis du ikke ved, hvordan du skal komme i gang med din retoriske analyse. I modellen gennemgår vi trin for trin de punkter, som næsten altid vil være relevante at komme ind på i en retorisk analyse. 

Hvis du senere bliver mere bevidst om, hvad du har brug for at læse om, kan du blot forlade analysemodellen igen og hoppe direkte videre til de relevante punkter via. indholdsfortegnelsen. 

Trin 1: Genre og kommunikationssituation

Først bør du gøre dig klart, hvilken genre teksten tilhører. Retorisk analyse anvendes normalt kun i forbindelse med sagprosa (non-fiktion). Det er dog et meget overordnet begreb, som dækker over en lang række forskellige tekstgenrer (artikler, essays, debatindlæg, dokumentarer, taler, reklamer, etc...). Afhængig af tekstens genre kan der være forskellige elementer, som du skal være særligt opmærksom på.

Dernæst bør du bruge noget tid på at kortlægge kommunikationssituationen. Her bør du som minimum komme ind på, hvem afsenderen er, og hvilke modtagere afsenderen retter teksten mod. Bemærk, at du både kan få hints om modtagerne ved at se i selve teksten og ved at se på den sammenhæng, som teksten er blevet udgivet i. I nogle tilfælde kan det også være relevant at inddrage mediet, som teksten er publiceret i. Det kunne fx være, hvis du analyserer en artikel, som er udgivet i en avis kendt for nogle bestemte politiske holdninger. 

Endelig kan omstændighederne for teksten også være et vigtigt punk...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind