Retoriske virkemidler

I forbindelse med din retoriske analyse er det ofte relevant at undersøge brugen af retoriske virkemidler som fx gentagelser eller retoriske spørgsmål.

Afsenderen bruger generelt retoriske virkemidler for at opnå en bestemt effekt på modtageren. Typisk bruges de til at overtale modtageren. Virkemidlerne skal få tekstens budskaber til at gå rent ind hos modtagerne, vække deres følelser og få dem til at tænke og handle, som afsenderen ønsker.

Når du nævner de retoriske virkemidler i din analyse, skal du huske at pointere, hvilken virkning hvert virkemiddel har i netop den her tekst. Det er nemlig ikke interessant, hvis du bare opremser virkemidler. Sørg også for at give konkrete eksempler på hvert enkelt ved at citere direkte fra teksten.

I vores kompendium om sproglige virkemidler har vi beskrevet en bred vifte af virkemidler, hvoraf mange kan bruges retorisk. Især virkemidlerne på følgende liste kan ofte være relevante at studere i en retorisk analyse: 

Bemærk at du også kan opleve, at nogle af disse virkemidler bliver kaldt for stilistiske virkemidler. I nogle sammenhænge giver det nemlig mening at skelne mellem de virkemidler, som bruges til at gøre sproget i en tekst flot (stilistiske) og de virkemidler, som bruges til at overbevise modtageren (retoriske). 

Vi har dog valgt at opliste alle virkemidlerne samlet her, fordi de ofte har begge funktioner samtidig. En metafor kan fx både være med til at gøre sproget i en tekst smukt og gøre teksten mere overbevisende, fordi den måske viser modtagerne nogle sammenhænge, som de ikke havde tænkt over før.