Vurdering

Introduktion

Efter du har analyseret og eventuelt fortolket din sagprosatekst, vil det i nogle sammenhænge også blive forventet, at du foretager en vurdering af teksten. Det vil sige, at du på baggrund af dit tekstarbejde gør dig nogle overvejelser om, hvor effektiv teksten er i forhold til at opfylde afsenderens intention. 

Vurdering vil ofte være en del af instruktionerne til de skriftlige eksamensopgaver, hvor du skal lave retorisk analyse af sagprosa. Det gælder især på HHX og HTX, hvor der decideret findes en opgavetype, som hedder “Analyse og vurdering”. Instruktionen om vurdering kan dog også dukke op, hvis du skriver analyserende artikel om sagprosa på STX eller HF.  

Lykkes afsenderen med teksten?

Når du foretager en vurdering, sammenholder du tekstens intention med, hvor godt den så lykkes med at overbevise sine modtagere. Et eksempel kan være en politiker, der med sin tale ønsker at overbevise vælgerne om, at ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind