[20]

Retorisk analyse

I denne vejledning får du hjælp til, hvordan du laver en retorisk analyse.

Guiden kommer ind på forskellige analysepunkter, som kan være gode at have med i en retorisk analyse. Det er dog ikke meningen, at du skal følge denne model slavisk. Tag i stedet udgangspunkt i din konkrete tekst eller tale og vurdér, hvad der er karakteristisk for den, og hvilke punkter i analysemodellen du kan bruge i analysen af netop din tekst. Dog bør en analyse af kommunikationssituationen og appelformerne stort set altid indgå i en retorisk analyse!

Hvad er en retorisk analyse?

Retorikken stammer tilbage fra antikkens Grækenland og betyder læren om at udtrykke sig godt og hensigtsmæssigt i tale og på skrift. Kernen i retorikken er altså at formidle et budskab effektivt og godt, så man overbeviser sin modtager.

Oprindeligt handlede retorikken alene om den effektive talekunst. I dag bliver retorikken brugt til al slags kommunikation, uanset om kommunikationen er mundtlig, visuel eller skriftlig.

Retorikkens traditionelle nøglebegreb er det græske ord ’persuasio’, der betyder at overtale eller overbevise. Når du laver en retorisk analyse, kigger du altså nærmere på, hvordan – og med hvilke midler – afsenderen af en tekst eller tale forsøger at overbevise sit publikum.

Sådan laver du en retorisk analyse

Når du bliver bedt om at lave en retorisk analyse, vil det som regel være af en sagprosatekst (fx en tale, kronik eller et debatindlæg). Karakteristisk for denne type tekster er, at afsenderen har et budskab eller en holdning, som han ønsker at overtale sine modtagere om at tilslutte sig. Din opgave er altså at finde de elementer i teksten/talen, som gør den overbevisende i forhold til modtagerne.

En retorisk analyse kan fx komme ind på følgende:

 • Hvad er afsenderens overordnede formål (budskab) med teksten?
 • Hvilken situation/kontekst udfolder teksten sig i?
 • Hvilken målgruppe taler afsenderen til?
 • Hvordan er teksten opbygget for at virke overtalende?
 • Hvilke appelformer gøres der brug af for at overbevise publikum?
 • Hvilke retoriske virkemidler benytter afsenderen?
 • Formår teksten at tale til sit publikum på en overbevisende måde?

Denne model til retorisk analyse kan som sagt bruges til sagprosatekster som fx artikler, taler, kronikker og debatindlæg, men den kan også bruges, hvis du skal lave en analyse af mundtlige taler, foredrag, politiske debatter osv.

 

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Retorisk analyse

[20]
Bedømmelser
 • 02-07-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god..................
 • 08-01-2015
  God og dybdegående analysemodel, godt til gemmeren!
 • 15-02-2019
  Givet af HHX-elev på 3. år
  luksus igen
 • 04-03-2018
  Givet af Studerende på 1. år
  Indeholder i let og overskuelig form de elementer, der er behov for i en analyse af fx en tale.