[11]

Retorisk analyse

I denne vejledning får du hjælp til at analysere, vurdere og perspektivere sagprosatekster i Dansk. Det går ud på at lave det, der kaldes en retorisk analyse af teksten og dens virkemidler for at se, om afsenderen lykkes med sin tekst og overbeviser sin modtager. Du bliver typisk bedt om at lave en retorisk analyse af sagprosa i en analyserende artikel, et SRP eller til mundtlig eksamen. Selve teksterne kan være meget forskellige - fx et blogindlæg, en webside, et læserbrev eller en reklame - så længe det er en sagprosatekst, som har et ønske om at overbevise eller påvirke modtageren.

Studienet.dk’s analysemodel er udarbejdet med udgangspunkt i det retoriske pentagram og dets fem grundelementer: emne, afsender, modtager, sprog og situation. Men vi gennemgår også en lang række andre relevante elementer, fx komposition, intention og vurdering. Du skal selvfølgelig altid kun plukke det ud fra vores model, der har en relevans for netop din tekst. 

Analyse af tale

Er det specifikt en tale, du skal lave en retorisk analyse af, anbefaler vi, at du i stedet bruger vores grundige produkt om netop taleanalyse i Dansk.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra vores store webbog om retorisk analyse af sagprosa:

Find tekstens “hvad”

Start med at formulere kort for dig selv, hvad din tekst egentlig handler om. Det gælder, uanset om teksten vil debattere, sælge eller noget helt tredje. Derefter skal du undersøge, om tekstens “hvad” er en del af en aktuel debat i samfundet og i medierne. Et eksempel kunne være en tv-reklame for vaskemiddel, som slår på, at du med netop dette middel kan bruge meget mindre og dermed belaste miljøet mindre (tekstens “hvad”). I disse år er der en debat om miljøhensyn og klimaforandringer, som fylder rigtig meget, og den sælgende tekst, som reklamen jo er, forsøger dermed at tale ind i en aktuel debat om miljøhensyn, som kunden kender og nok vil være enig med.

Et andet eksempel kunne være et blogindlæg om sexisme over for kvinder (tekstens “hvad”), som bliver skrevet på et tidspunkt, hvor man diskuterer #MeToo-bevægelsen og mænds opførsel over for kvinder (en aktuel debat). Er din tekst en del af en “samtale”, der foregår i medierne eller samfundet, kan du dermed se din tekst som et indspark i debatten. Den står ikke alene - den er en del af en større sammenhæng. Det kræver, at du sætter dig lidt ind i, hvad den debat handler om.

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Retorisk analyse

[11]
Bedømmelser
 • 12-05-2016
  Givet af 2.g'er på STX
  God og brugbar vejledning
 • 21-06-2016
  En meget god analysemodel
 • 15-02-2019
  Givet af HHX-elev på 3. år
  luksus igen
 • 04-03-2018
  Givet af Studerende på 1. år
  Indeholder i let og overskuelig form de elementer, der er behov for i en analyse af fx en tale.