Retorisk Analyse | Model & vejledning

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 (18 bedømmelser)

Lær at lave en god og grundig retorisk analyse med denne analysemodel fra Studienet.dk.

Modellen viser dig på en overskuelig og let forståelig måde, hvad retorisk analyse går ud på, og hvilke elementer der er vigtige at have med. 

Guiden kommer ind på forskellige analysepunkter, som kan være gode at have med i en retorisk analyse. Det er dog ikke meningen, at du skal følge guiden slavisk. Tag i stedet udgangspunkt i din konkrete tekst eller tale og vurdér, hvad der er karakteristisk for den, og hvilke punkter i analysemodellen du kan bruge i analysen af netop din tekst. Dog bør en analyse af kommunikationssituationen og appelformerne stort set altid indgå i en retorisk analyse!

 Få hjælp til din retoriske analyse nu - få adgang her

Analysemodellen kommer ind på: 
  • Hvordan du laver en god retorisk analyse af tale eller anden tekst
  • Afsender og budskab
  • Kommunikationssituationen
  • Analyse af Appelformer (Etos, logos, Patos)
  • Retorikkens virkemidler
  • Retorikkens arbejdsfaser (De Fem Partes)
  • Talens opbygning
  • Eksempel på en god retorisk analyse

OBS! Vær opmærksom på, at du kan downloade og medbringe denne vejledning til din skriftlige eksamen (gælder kun i eksamensperioden).


Brugernes bedømmelser af: Retorisk Analyse | Model & vejledning

Mest brugbare positive kommentar

8 af 10 synes denne bedømmelse er brugbar

6 6 6 6 6 6

Rigtig god..................

Givet af: 3.g'er på STX

VS.

Mest brugbare kritiske kommentar

3 af 3 synes denne bedømmelse er brugbar

5 5 5 5 5 5

Rigitg god, den mangler dog et punkt med billedsprog.


8 ud af 10 har fundet denne bedømmelse brugbar:
6 6 6 6 6 6

, 02-07-2014

Rigtig god..................

Givet af: 3.g'er på STX


5 ud af 7 har fundet denne bedømmelse brugbar:
6 6 6 6 6 6

, 08-01-2015

God og dybdegående analysemodel, godt til gemmeren!


5 5 5 5 5 5

, 16-01-2017

Givet af: HFe-elev på 1. år


1 ud af 1 har fundet denne bedømmelse brugbar:
6 6 6 6 6 6

, 21-06-2016

En meget god analysemodel