Noter

Her kan du få et overblik over de elementer, som kan indgå i en retorisk analyse.

Hvad er retorisk analyse?

 • En retorisk analyse er en analyse af de elementer i en tekst, som gør den retorisk overbevisende for modtageren.
 • Retorisk analyse bruges normalt kun på sagprosa. Sagprosa rummer dog et stort antal undergenrer på tværs af forskellige medier.
 • I undervisningen vil du primært blive bedt om at lave retorisk analyse på tekster, som har til formål at overbevise modtageren om noget.
 • Når du skal lave en retorisk analyse, er det vigtigt, at du beskriver virkningen af de virkemidler, som du fremhæver i teksten. Din analyse må aldrig bare blive en opsummering af virkemidler uden pointe.

Kommunikationssituation

 • Kommunikationssituationen er den sammenhæng, som teksten er udgivet i. Når du arbejder med kommunikationssituationen, kan du få brug for at undersøge afsender, modtager, medie og omstændigheder.
  • Afsenderen er den, som har skrevet teksten. Det kan fx være relevant at overveje, om afsenderen har en særlig ekspertise inden for emnet eller en særlig interesse i emnet.
  • Modtageren er den, som er målgruppen for teksten. 
  • Mediet er der, hvor teksten er udgivet. Det kunne fx være en avis, en internetside eller en tv-kanal. 
  • Omstændighederne for teksten kan fx være en bestemt begivenhed, som teksten er en reaktion på, eller en bestemt samfundsdebat, som teksten indgår i.

Komposition

 • Kompositionen dækker over, hvordan teksten er bygget op. Du kan fx undersøge, om den kan inddeles ud fra nogle bestemte emner.
 • Titlen på teksten giver ofte noget vigtig information om tekstens synspunkt. Den kan også fungere som blikfang
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind