Opgaver om potensfunktioner

Opgaver af denne type kan typisk genkendes på, at der i opgavebeskrivelsen er givet den generelle funktionsforskrift for en potensfunktion

f(x)=b\cdot x^a

eller en specifik funktionsforskrift, fx

f(x)=3\cdot x^{2,4}

Der er to typeopgaver, der handler om potensfunktioner. Du kan se de to typeopgaver samt nogle eksempler på opgaveformuleringer herunder. Vi har understreget de ord i opgaveformuleringerne, der er karakteristiske for hver typeopgave.

a) Opgaver om potensregression

  • Benyt tabellens data til at bestemme konstanterne a og b.
  • Bestem tallene a og b.
  • Bestem en forskrift for f.

Opgaver af denne type kan løses ved brug af guiden Opgaver om potensregression.

b) Bestem den relative tilvækst

  • Bestem den procentvise ændring i f(x), når x vokser med 70%.
  • Bestem, hvor mange procent den oplevede smerte øges med, når den faktiske smerte øges med 50%.
  • I Iøbet af sommeren er højden af en hest vokset med 4%. Hvor mange procent er hestens vægt steget med?

Du kan finde en metode til at løse opgaver af denne type i guiden Bestem den relative tilvækst.

Læs mere om potensfunktioner på siden Potensfunktioner i kompendiet om funktionstyper.