Opgaver om potensfunktioner

Genkend opgaver med potensfunktioner

Opgaver med potensfunktioner kan typisk genkendes på, at der er givet den generelle funktionsforskrift for en potensfunktion

f(x) = b · xa

eller en specifik funktionsforskrift, fx

f(x) = 3 · x2,4

To typer af opgaver med potensfunktioner

Vi har lavet vejledninger til to typer af opgaver med potensfunktioner. Du kan se de to typeopgaver samt nogle eksempler på opgaveformuleringer herunder. Vi har understreget de ord i opgaveformuleringerne, der er karakteristiske for hver typeopgave.

Opgaver om potensregression

  • Benyt tabellens data til at bestemme konstanterne a og b.
  • Bestem tallene a og b.
  • Bestem en forskrift for f.

Opgaver af denne type kan løses ved at bruge metoden beskrevet her: Opgaver om potensregression.

Bestem den relative tilvækst

  • Bestem den procentvise ændring i f(x), når x vokser med 70%.
  • Bestem, hvor mange procent den oplevede smerte øges med, når den faktiske smerte øges med 50%.
  • I Iøbet af sommeren er højden af en hest vokset med 4%. Hvor mange procent er hestens vægt steget med?

Du kan finde en metode til at løse opgaver af denne type i vejledningen Bestem den relative tilvækst.