Opgaver om lineær regression

Opgaver af denne type handler om at benytte lineær regression til at bestemme forskriften for en lineær funktion, f(x) = ax + b, eller konstanterne a og b.…

...

Metode

1. Forklar løsningsmetoden og lav evt. en omregning af årstal

Du skal starte med at forklare, at du løser opgaven ved hjælp af lineær regression, fordi sammenhængen mellem de variable kan beskrives med en lineær funktion. 

Hvis den uafhængige variabel i datasættet betegner et årstal, så skal du omregne årstallene til antal år efter det første år i den periode, opgaven handler om.…

...

Eksempel

I perioden 2008-2014 har man optalt, hvor mange danske familier, der har to cykler. Tallene fremgår af nedenstående tabel.

Årstal2007200920112013Antal danske familier med to cykler244643263039281634298329

I en model antages det, at udviklingen i antallet af danske familier med to cykler kan beskrives ved en funktion af typen:

f(x) = ax + b

hvor x er antal år efter 2007, og f(x) er antallet af danske familier med to cykler. Bestem tallene a og b.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

 …

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind