Tegn grafen for en funktion

Eksempler på opgaveformuleringer

Vi har understreget de ord, der er karakteristiske for opgaver af denne type:

  • Tegn graferne for f og k, og bestem arealet af punktmængden M.
  • Tegn grafen for d, og bestem traktorens deceleration (målt i m/s²) til tidspunktet (målt i ms).
  • Tegn grafen for f i intervallet [0;62].
  • Tegn grafen for f, og bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet Q(3,f(3)).
  • Skitsér grafen for f.

Du kan genkende denne type opgave på, at du eksplicit bliver bedt om at tegne grafen/graferne.

Metode

For at kunne tegne grafen for en funktion, så skal du kende forskriften for funktionen. Forskriften er typisk givet i opgaven. Hvis funktionens definitionsmængde er oplyst, så skal grafen kun tegnes for de værdier af den uafhængige variabel, der ligger i definitionsmængden.

Du skal tegne grafen med dit CAS-værktøj. Hvis du er i tvivl om, hvordan du benytter et CAS-værktøj til at tegne en graf, kan du få hjælp i vores guides til WordMat, GeoGebra™, Maple™ eller TI-Nspire™.