Tegn grafen for en funktion

Eksempler på opgaveformuleringer

Vi har understreget de ord, der er karakteristiske for opgaver af denne type:

  • Tegn graferne for f og k, og bestem arealet af punktmængden M.
  • Tegn grafen for d, og bestem traktorens deceleration (målt i m/s²) til tidspunktet (målt i ms).
  • Tegn grafen for f i intervallet [0;62].
  • Tegn grafen for f, og bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet Q(3,f(3)).
  • Skitsér grafen for f.

Du kan genkende denne type opgave på, at du eksplicit bliver bedt om at tegne grafen/graferne.

Metode

For at kunne tegne grafen for en funktion, så skal du kende forskriften for funktionen. Forskriften er typisk givet i opgaven. Hvis funktionens definitionsmængde er oplyst, så skal grafen kun tegnes for de værdier af den uafhængige variabel, der ligger i definitionsmængden.

Du skal tegne grafen med dit CAS-værktøj. Hvis du er i tvivl om, hvordan du benytter et CAS-værktøj til at tegne en graf, kan du få hjælp i vores guides til WordMat, GeoGebra™, Maple™ eller TI-Nspire™.

Opgaver, du kan øve dig på

Du kan finde opgaver, som du kan øve dig på, i Vejledende Enkeltopgaver STX A, STX B, HF B og HF C. Selv om du ikke går på STX eller HF, så kan du godt bruge opgaverne til at øve dig.

Du kan finde opgaverne på emu.dk (STX og HF) og vores besvarelser her: