Tegn grafen for en funktion

Dét at skulle tegne grafen for en eller flere funktioner, er oftest kun en del af en delopgave. Herunder får du fem eksempler på opgaveformuleringer.

  • Tegn graferne for f og k, og bestem arealet af punktmængden M.
  • Tegn grafen for d, og bestem traktorens deceleration (målt i m/s²) til tidspunktet (målt i ms).
  • Tegn grafen for f i intervallet [0, 62]
  • Tegn grafen for f, og bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet Q(3,f(3)).
  • Skitser grafen for f.

Du kan genkende denne type opgave på, at du eksplicit bliver bedt om at tegne grafen/graferne.

Læs mere om grafer på siden Grafen for en funktion i kompendiet om funktioner.

Metode

Du skal kende funktionsforskriften for at kunne tegne grafen. Denne er typisk givet i opgaven. Hvis funktionens definitionsmængde er oplyst, så skal grafen kun tegnes for de værdier af den uafhængige variabel, der ligger inden for definitionsmængden.

Du skal tegne grafen med dit CAS-værktøj. Hvis du er i tvivl om, hvordan du benytter et CAS-værktøj til at tegne en graf, kan du få hjælp i vores guides til WordMat, Maple™ og TI-Nspire™.