Bestem den relative tilvækst

Et af kendetegnene ved potensfunktioner er, at når den uafhængige variabel (fx x) vokser med en fast procentsats, så vokser den afhængige variabel (fx y) med en fast procentsats.

Du får oplyst en ændring i den ene variabel i opgaveformuleringen og skal bestemme den tilhørende ændring i den anden variabel.…

...

Metode

1. Aflæs en ændring i den ene variabel

I opgaven står der, hvad de variable (ofte x og y) beskriver. Du kan bruge denne beskrivelse til at afgøre, om du har fået oplyst en ændring i x eller en ændring i y.

2. Omskriv til et decimaltal

Den ændring i x eller y, der er givet i opgaven, er givet i procent. Denne procentmæssige æ…

...

Eksempel

I en model kan eksplosionskraften for en undersøisk mine fra 1. verdenskrig beskrives ved:

hvor k er krudtmængden (målt i kg), og T er eksplosionskraften (målt i TNT). Benyt modellen til at bestemme, hvor mange procent krudtmængden skal øges med, hvis eksplosionskraften skal øges med 50%.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Løsning med Maple™
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Løsning med TI-Nspire™
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

 …

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind