Bestem den relative tilvækst

Et af kendetegnene ved potensfunktioner er, at når den uafhængige variabel (fx x) vokser med en fast procentsats, så vokser den afhængige variabel (fx y) med en fast procentsats.

Du får oplyst en ændring i den ene variabel i opgaveformuleringen og skal bestemme den tilhørende ændring i den anden variabel.

Du kan læse mere om relativ tilvækst i kompendiet om funktionstyper.…

...

Metode

1. Aflæs en ændring i den ene variabel

I opgaven står der, hvad de variable (ofte x og y) beskriver. Du kan bruge denne beskrivelse til at afgøre, om du har fået oplyst en ændring i x eller en ændring i y.

2. Omskriv til et decimaltal

Den ændring i x eller y, der er givet i opgaven, er givet i procent. Denne procentmæssige æ…

...

Eksempel

I en model kan eksplosionskraften for en undersøisk mine fra 1. verdenskrig beskrives ved:

hvor k er krudtmængden (målt i kg), og T er eksplosionskraften (målt i TNT). Benyt modellen til at bestemme, hvor mange procent krudtmængden skal øges med, hvis eksplosionskraften skal øges med 50%.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med Maple™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

 …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind