Løs en ligning

At isolere en ubekendt i en ligning er det samme som at løse ligningen med hensyn til den ubekendte, og fremgangsmåden er derfor den samme.

...

Eksempler på opgaveformuleringer

  • Volumen V af en bestemt type skraldespand kan bestemmes med formlen V = r2 · π · h. Bestem skraldespandens radius, når volumen V = 0,25 m3, og højden h = 1,2 m.
  • Bestem højden af en pyramide, der har et volumen på 15 og et grundareal på 9.
  • Isolér trykket p i formlen.

...

Metode

1. Identificér ligningen og den størrelse, du skal isolere eller bestemme værdien af

Opgaven tager udgangspunkt i en ligning, hvor der indgår én eller flere ubekendte. Hvis der er én ubekendt i ligningen, så skal du bestemme værdien af denne ubekendte. Hvis der er flere ubekendte i ligningen, så skal du læse ud af opgaven, hvilken af de ubekendte, du skal bestemme værdien…

...

Eksempel: Løs ligningen

Hvis længden af diagonalerne i en rhombe kaldes d1 og d2, så kan arealet af rhomben bestemmes med formlen

A=\frac{1}{2} \cdot d_{1} \cdot d_{2}

En given rhombe har et areal på 25. Den ene diagonal har længden 5. Bestem længden af den anden diagonal.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Eksempel: Isolér K

Nedenstående formel, der bl.a. kaldes renteformlen, kan benyttes til at bestemme slutkapitalen Kn, når en startkapital K0 forrentes i n terminer, og rentefoden er r.

Kn = K0 · (1 + r)n

Bestem startkapitalen udtrykt ved slutkapitalen, renten og antallet af terminer, dvs. isoler K0 i ligningen.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Opgaver, du kan øve dig på

Du kan finde opgaver, som du kan øve dig på, i Vejledende Enkeltopgaver STX B, HF B og HF C. Selv om du ikke går på STX eller HF, så kan du godt bruge opgaverne til at øve dig.

Du kan finde opgaverne på emu.dk (STX og HF) og vores besvarelser her:

STX B
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

HF B
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

HF C
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind