Opstil en lineær model

I opgaver af denne type skal du opstille en formel eller en model, der beskriver en lineær sammenhæng mellem to variable.

...

Eksempler på opgaveformuleringer

Vi har understreget de ord, der er karakteristiske for opgaver af denne type:

  • Indfør passende variable og opstil en model, der beskriver sammenhængen mellem prisen for at leje en turistcykel (i kr.) og den tid cyklen lejes i (målt i timer).
  • Opstil en formel, der beskriver medlemstallets udvikling.

...

Er en sammenhæng lineær?

Du kan genkende lineære sammenhænge på, at når den ene variabel vokser med én enhed, så vokser/aftager den anden variabel med en fast værdi. Forestil dig, at du skal købe frugt i et supermarked, hvor prisen er 2 kr. pr. stk. Det beløb, du skal betale, stiger med 2 kr., for hvert stykke frugt du køber, og der er derfor en lineær sammenhæng mellem antallet af frugter, du køber, og det beløb, du skal betale.

...

To typer af opgaver med lineære modeller

Der er to typer af opgaver, hvor du skal opstille en lineær model:

  • Hvis du får givet et observationssæt og skal benytte lineær regression til at opstille en model, så skal du benytte vejledningen til opgaver om lineær regression. I opgaver af denne type bliver der typisk spurgt til konstanterne a og b i en model.
  • Hvis du skal opstille modellen ud fra de oplysninger, du kan aflæse direkte i opgavebeskrivelsen, så skal du benytte denne guide. Opgaverne efterspørger typisk en model eller en formel.

...

Metode

1. Identificér de to variable

Du skal typisk læse ud af opgaveformuleringen, hvad det er for variable, du skal arbejde med. Hvis opgaven fx lyder ”Opstil en model der beskriver sammenhængen mellem prisen for at leje en bil (i kr.) og antal kilometer, der køres”, så er de to vari…

...

Eksempel

På et gymnasium har man kigget på udviklingen i elevtallet på 3. årgang. I 2013 gik der 146 elever på 3. årgang. Efterfølgende er elevtallet faldet med 9 elever pr. år i perioden 2013 - 2017. Opstil en model, der beskriver udviklingen i elevtallet.

Løsning
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Opgaver, du kan øve dig på

Du kan finde opgaver, so…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind