Benyt tabellens data til at bestemme a og b

Eksempler på opgaveformuleringer

  • Benyt tabellens data til at bestemme a og b.
  • Benyt tabellens data til at bestemme konstanterne a og b.
  • Benyt tabellens data til at bestemme tallene a og b.
  • Bestem a og b ved at benytte tabellens data.

Løs opgaven ved at benytte regression

Opgaver, hvor du skal benytte dataene fra en tabel til at bestemme to konstanter, a og b, kan typisk løses ved at benytte regression. I afsnittet herunder kan du få hjælp til at afgøre, om du skal benytte lineær, eksponentiel eller potensregression.

Vælg regressionstype: Lineær, eksponentiel eller potensregression

I opgaveformuleringen er der nævnt to konstanter, a og b. Konstanterne indgår i forskriften for en funktion. Funktionsforskriften er typisk angivet i opgaven. Typen af funktion angiver, hvilken type regression du skal benytte til at bestemme konstanterne i forskriften:

FunktionForskriftRegression
Lineær funktionf(x) = a · x + bLineær regression
Eksponentiel funktionf(x) = b · axEksponentiel regression
Potensfunktionf(x) = b · xaPotensregression

Vejledninger til at løse opgaver om regression

Du kan få hjælp til at løse opgaver om regression i vores vejledninger til regression. Du finder vores vejledninger her:

Hvis du er i tvivl om, om du skal benytte lineær, eksponentiel eller potensregression, så kan du få hjælp i ovenstående afsnit.