DNA-profiler (STR-analyse)

Biologi C, B og A + Biotek A.…

...

DNA-profiler er unikke for alle mennesker

DNA-profiler viser, om en DNA-prøve stammer fra en bestemt person. Man opstiller typisk DNA-profiler i to situationer:

  • Når man har DNA fra en ukendt gerningsmand til en forbrydelse.
  • Når man bestemmer faderen til et barn i faderskabssager.

DNA-profiler er unikke for alle mennesker (bortset fra enæggede søskende). DNA-profiler kaldes derfor også for genetiske fingeraftryk – og metoden kaldes også DNA-fingerprinting.

STR-analyse er den mest almindelige metode til at opstille moderne DNA-profiler. Her på siden gennemgår vi, hvordan STR-analyse fungerer.

OBS: Der findes forskellige typer DNA-profiler

Du skal være opmærksom på, at der findes andre typer af DNA-profiler end dem, man opstiller ved STR-analyse. Før i tiden opstillede man en DNA-profil ved at udføre en såkaldt restriktionsanalyse med restriktionsenzymer (også kaldet RFLP-analyse). Denne metode bruger man ikke i ret stor udstrækning længere, da det tager længere tid, og resultatet i visse tilfælde er vanskeligere at aflæse. Du skal dog med ret stor sandsynliged arbejde med restriktionsanalyser i undervisningen, og der er også jævnligt eksamensopgaver om emnet. På siden om restriktionsanalyse kan du læse om proceduren, og hvordan man opstiller DNA-profiler ved denne metode.…

...

STR (short tandem repeats) udnyttes i DNA-profiler

Menneskets genom indeholder en meget stor mængde repetitivt DNA. Repetitivt DNA er ens DNA-sekvenser, som optræder flere gange i genomet. Sekvenserne kan være kommet ind i genomet på forskellige måder. Repetitivt DNA kan f.eks. være ophobet ved skæve overkrydsninger i meiosen, opstå pga. fejl i DNA-polymerasen under DNA-replikationen eller være indsat ved virusinfektioner.

Det meste af det repetitive DNA findes i genomets introns – dvs. den ikke-kodende del af genomet. Da introns ikke koder for protein, kan de…

...

DNA-profiler i faderskabssager

Man kan også bruge DNA-profiler i faderskabssager. Her udtager man DNA-prøver fra moderen, barnet og de mulige fædre og opstiller profilerne som beskrevet højere oppe på siden.

Når man skal fastslå faderskabet, tager man udgangspunkt i barnets DNA-profil. Barnet har halvdelen af…

...

Forsøg med STR-analyse i klassen

Du kan komme til at arbejde med forskellige øvelser om retsgenetik og STR-an…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind