Opgaver om proteinelektroforese

Biologi B og A + Biotek A.

Proteiner kan adskilles fra hinanden ved elektroforese. Metoden kan både bruges til at oprense proteiner og til at fastslå genotypen for en testperson mht. et bestemt protein.

  • Forklar proteinelektroforese. I denne opgavetype skal du forklare, hvordan metoden virker.
  • Analyser resultat. I denne opgavetype skal du aflæse resultatet af en proteinelektroforese ud fra elektroforesepladen. Typisk skal du fastslå genotypen for en eller flere testpersoner.