Opgaver

Biologi C, B og A + Biotek A.

Her finder du hjælp til at løse forskellige opgavetyper om genteknologi. 

Opgaver om PCR

PCR-metoden bruges til at danne mange ens kopier af en bestemt DNA-sektion. 

  • Opgaver om primere til PCR. Her skal du vælge en passende primer til en PCR-analyse, eller du skal forklare, hvorfor man har valgt at bruge en bestemt primer.

Opgaver om DNA-gelelektroforese

DNA-gelelektroforese bruges til at adskille DNA-stykker efter størrelse. Metoden kan bl.a. bruges til at diagnosticere genetisk sygdom.

  • Aflæs genotype. Her skal du ud fra resultatet af en gelelektroforese fastslå genotypen hos en eller flere testpersoner.
  • Aflæs restriktionsanalyse. En restriktionsanalyse er en bestemt type DNA-gelelektroforese, hvor DNA'et klippes over med et restriktionsenzym inden analysen. Her kan du få hjælp til at aflæse resultatet af en restriktionsanalyse.

Opgaver om proteinelektroforese (SDS page)

Proteiner kan adskilles fra hinanden ved elektroforese. Metoden kan både bruges til at oprense proteiner og til at fastslå genotypen for en testperson mht. et bestemt protein. 

  • Forklar proteinelektroforese. Her skal du forklare, hvordan metoden virker.
  • Analyser resultat. I denne opgavetype skal du aflæse resultatet af en proteinelektroforese ud fra elektroforesepladen. Typisk skal du fastslå genotypen for en eller flere testpersoner.