Genmodificering

Biologi C, B og A + Biotek A.

Hvad er genmodificering?

Genmodificering indebærer, at man ændrer DNA'et hos en levende organisme. Man kan indsætte nye gener, så organismen får egenskaber, som den ikke havde før. Man kan også fjerne gener fra organismens DNA, så organismen mister uønskede egenskaber.

GMO dannes ved genmodificering

GMO er en forkortelse for "genmodificeret organisme". Læs om de forskellige typer af GMO'er og de etiske og moralske problemstillinger ved at fremstille GMO'er på siden om GMO.

Typer af genmodificering

Du kan komme til at arbejde med flere forskellige former for genmodificering:

  1. Gensplejsning indebærer, at man indsætter genetisk materiale fra én organisme i en anden organismes DNA.
  2. CRISPR/Cas9-teknologien indebærer, at man bruger enzymet Cas9 til målrettet at klippe en organismes DNA over et helt bestemt sted. Man kan efterfølgende indsætte nyt DNA på klippestedet, eller man kan fjerne eller deaktivere uønskede gener.

Her kan du læse et uddrag af teksten om, hvordan genmodificering vha. CRISPR/Cas9 foregår

Nu har vi set, hvordan Cas9 klipper DNA over. Når DNA'et er klippet over ved den ønskede basesekvens, kan man bruge forskellige metoder til at ændre DNA'et. DNA'et kan ændres på fire overordnede måder:

  1. Genstrukturen kan ødelægges ved insertion eller deletion af nogle få baser i DNA-strengen.
  2. En større gensekvens kan fjernes fra DNA-strengen.
  3. En større gensekvens kan indsættes i DNA-strengen.
  4. En større gensekvens kan erstattes med en anden gensekvens i DNA-strengen.

Alle fire metoder udnytter cellens eget reparationssystem, som automatisk træder i kraft, når der sker et brud på DNA-strengen. Herunder gennemgår vi de fire metoder.

1. Ødelæggelse af genstrukturen

Man kan bruge CRISPR/Cas9 til at inaktivere (ødelægge) et uønsket gen i en celle. Man udnytter her reparationsmekanismen NHEJ i cellen. NHEJ reparerer dobbeltstrengsbrud i celler, men kan også forårsage mutationer, hvis NHEJ ved en fejl enten indsætter eller sletter nogle baser omkring bruddet. Hvis NHEJ forårsager en mutation, er genet ikke længere funktionelt.

Figur 3 opridser, hvordan Cas9 og NHEJ bruges til at deaktivere et gen. Når Cas9 har klippet DNA-strengen over, vil NHEJ reparere bruddet. Hvis reparationen sker korrekt, klipper Cas9 DNA'et over igen. Processen gentager sig igen og igen, indtil...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind