Genmodificering

Biologi C, B og A + Biotek A.

Genmodificering involverer, at man ændrer DNA'et hos en levende organisme. Man kan indsætte nye gener, så organismen får egenskaber, som den ikke havde før. Man kan også fjerne gener fra organismens DNA, så organismen mister uønskede egenskaber.

Du kan komme til at arbejde med flere forskellige former for genmodificering:

  1. Gensplejsning indebærer, at man indsætter genetisk materiale fra én organisme i en anden organismes DNA. Modtagerorganismen får på den måde egenskaber, som organismen ikke havde tidligere. 
  2. CRISPR/Cas9-teknologien involverer, at man bruger enzymet Cas9 til målrettet at klippe en organismes DNA over et helt bestemt sted. Man kan efterfølgende indsætte nyt DNA på klippestedet, eller man kan fjerne eller deaktivere uønskede gener.