Proteinoprensning (SDS page)

Biologi B og A + Biotek A.

Hvad er proteinelektroforese?

Proteinelektroforese er en teknik, der adskiller forskellige proteiner i en opløsning fra hinanden. Processen kaldes også proteinoprensning. Metoden er nyttig, hvis man f.eks. kun skal bruge ét bestemt protein i en opløsning. Metoden kan også bruges analytisk – f.eks. til at se, om en person producerer én eller to udgaver af et bestemt protein. Derved kan man fastslå personens genotype mht. det gen, der koder for proteinet.

Man behandler ofte proteinerne med sæbestoffet SDS, inden man udfører en proteingelelekroforese. Metoden kaldes derfor også SDS page-elektroforese.

Sådan udføres proteinelektroforese

Proteinelektroforese fungerer langt hen ad vejen på samme måde som DNA-gelelektroforese.

Proteinelektroforese indebærer, at man placerer en opløsning med forskellige proteiner i en brønd for enden af en elektroforesegel. Elektroforesegelen er en porøs gelemasse, som proteinerne kan bevæge sig igennem, når der er en elektrisk spændingsforskel over gelen. Man siger, at molekylerne vandrer gennem gelen. 

Opstillingen til metoden varierer, men kan f.eks. se sådan ud:

Kilde: Genome Research Limited / CC BY 4.0.

Forskellige proteiner har forskellige egenskaber, og proteinerne møder derfor forskellig modstand i gelen under gelelektroforesen. Proteinerne vandrer derfor ikke lige langt gennem gelen under elektroforesen. De forskellige proteintyper adskilles derfor fra hinanden under proceduren.

Når elektroforesen er overstået, har alle de forskellige proteiner i prøven vandret en helt bestemt afstand gennem gelen. Alle proteiner af en bestemt type befinder sig samme sted i gelen efter elektroforesen. Man kan se proteinernes placering ved at tilsætte gelen ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind