Genterapi

Biologi B og A + Biotek A.

Hvad er genterapi?

Genterapi indebærer, at man ændrer en patients DNA eller måden, DNA'et kommer til udtryk på. Metoderne indebærer at overfører små stykker RNA eller andre stoffer til bestemte celler vha. f.eks. mikroskopiske sprøjter eller kunstige viruspartikler. De fleste former for genterapi er dog stadig kun på forsøgsstadiet, og metoderne bruges altså kun i meget få tilfælde i medicinske behandlinger.

Typer af genterapi

Disse former for genterapi er de mest almindelige at arbejde med i Biologi eller Bioteknologi:

  1. CRISPR, som ændrer patientens DNA.
  2. RNAi (RNA-interferens), som nedbryder mRNA fra uønskede gener og på den måde hæmmer proteinproduktionen. RNAi kaldes også for siRNA-behandling.
  3. Antisense-terapi, som blokerer mRNA fra uønskede gener og på den måde hæmmer proteinproduktionen.