Gensplejsning

Biologi C, B og A + Bioteknologi A.

Hvad er gensplejsning?

Gensplejsning er indsætning af gener fra én organisme i en anden organismes arvemateriale. Metoden kaldes også rekombinant DNA-teknik. Resultatet af en gensplejsning er en transgen organisme – dvs. en organisme, som indeholder kunstigt overført DNA fra en anden art.

Princippet i gensplejsning

De næste sider gennemgår de vigtigste emner inden for gensplejsning:

  1. Plasmider er ringformede DNA-molekyler, som meget ofte danner udgangspunkt for gensplejsning.
  2. Transformation i laboratoriet indebærer, at man får en bakterie til at optage et plasmid med en ønsket gen.
  3. Gensplejsning af planter indebærer normalt, at man får en transformeret bakterie til at inficere en plante.

Her kan du læse et uddrag af teksten om, hvordan gensplejsning af planter foregår

Man kan udnytte Agrobacterium tumefaciens' overførsel af Ti-plasmidet, hvis man gerne vil skabe en transgen plante. Processen er vist på figur 1. Læs mere om hvert trin i processen under figuren.

Figur 1. Genmodificering af planter vha. jordbakterie. Kilde: Kelvinsong / CC BY 3.0.

1. Vi får jordbakterien til at optage en modificeret udgave af Ti-plasmidet. Det modificerede Ti-plasmid har indsplejset:

  • et donorgen. Donorgenet koder for den egenskab, som vi gerne vil overføre til planten.
  • et markørgen, som vi bruger til at vise, om planten har optaget DNA'et fra Ti-plasmidet. Vi vælger f.eks. et markørgen, som koder for resistens mod herbicider (plantegifte).

Vi har indsat donorgenet og markørgenet midt i Ti-plasmidets gen for tumordannelse. Planten danner derfor ikke tumorer efter infektion med Ti-plasmidet, men vil i stedet udtrykke vores indsplejsede gener.

2. Bakterien overfører vores gener fra Ti-plasmidet til en enkelt plantecelle.

3. Plantecellen deler sig i en petriskål i laboratoriet.

4. Planten er nu stor nok til, at vi kan dyrke den i et selektivt vækstmedie, som indeholder herbicider. Planten overlever kun i det selektive vækstmedie, hvis...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind