Gensplejsning

Biologi C, B og A + Biotek A.

Gensplejsning er indsætning af gener fra én organisme i en anden organismes arvemateriale. Metoden kaldes også rekombinant DNA-teknik. Resultatet af en gensplejsning er en transgen organisme – dvs. en organisme, som indeholder kunstigt overført DNA fra en anden art.

Gensplejsning af bakterier er den mest almindelige type gensplejsning. Gensplejsning af bakterier indebærer, at man indsætter et ønsket gen i et plasmid (et stykke ringformet DNA). Man får derefter bakterien til at optage plasmidet med det nye gen. Processen, hvorved bakterien optager plasmidet, kaldes for transformation.

Transformation er normalt også udgangspunktet for gensplejsning af planter. På de næste sider kan du først læse om, hvordan man udfører transformation af bakterier. Dernæst gennemgår vi, hvordan gensplejsning af planter foregår.

  1. Transformation
  2. Gensplejsning af planter