Opgaver om DNA-gelelektroforese

Biologi C, B og A + Biotek A.

DNA-gelelektroforese bruges til at adskille DNA-stykker efter størrelse. Metoden kan bl.a. bruges til at diagnosticere genetisk sygdom.

  • Aflæs genotype. Du skal her fastslå genotypen hos en eller flere testpersoner ud fra resultatet af en DNA-gelelektroforese.
  • Aflæs restriktionsanalyse. En restriktionsanalyse er en bestemt type DNA-gelelektroforese, hvor DNA'et klippes over med et restriktionsenzym inden analysen. Her kan du få hjælp til at aflæse resultatet af en restriktionsanalyse.