Genteknologi

Biologi C, B og A + Biotek A.

Genteknologi er forskellige metoder, der bruges til at få viden om levende organismers arvemasse eller ændre på arvemassens sammensætning. Her i kompendiet kan du læse om de genteknologiske metoder, du kan komme til at arbejde med i Biologi eller Bioteknologi.

 1. Restriktionsenzymer
 2. PCR-metoden
 3. Gelelektroforese
 4. DNA-sekventering
 5. Restriktionsanalyse
 6. Retsgenetik og DNA-profiler
 7. Gensplejsning og transformation
 8. Gensplejsning af planter
 9. CRISPR
 10. Antisense og siRNA
 11. Noter

Her kan du se et uddrag af kompendiets tekst om gensplejsning og transformation:

Når vi skal indsætte et stykke donor-DNA i et plasmid, skal vi som det første klippe både donor-DNA'et og plasmidet med det samme restriktionsenzym. Restriktionsenzymer fungerer ved at klippe DNA over ved en bestemt basesekvens. Når vi bruger et restriktionsenzym til gensplejsning, skal enzymet klippe DNA'et "skævt". Det betyder, at der på begge sider af klippet fremkommer et stykke uparret DNA-streng. På figuren har vi fremhævet de uparrede ender af DNA-strengene, som også kaldes sticky ends. Da donor-DNA'et og plasmidet klippes med det samme restriktionsenzym, er disse sticky ends komplimentære. Det betyder, at det opklippede plasmid kan binde sig til donor-DNA'et, inden plasmidet igen lukker sin ringstruktur. Sammenbindingen sker vha. enzymet DNA-ligase, som kan forbinde enderne af DNA-stykkerne. Hvis sammenbindingen lykkes, dannes der et plasmid med indsplejset donor-DNA som vist på figuren. Disse plasmider kaldes også for rekombinante plasmider.

Det rekombinante plasmid indeholder...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Genteknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.