Genteknologi

Biologi C, B og A + Biotek A.

Genteknologi er forskellige metoder, der bruges til at få viden om levende organismers arvemasse eller ændre på arvemassens sammensætning. Her i kompendiet kan du læse om de vigtigste genteknologiske metoder, du kan komme til at arbejde med i Biologi eller Bioteknologi. Sidst i kompendiet finder du desuden en række opgaver, du kan bruge til at øve dig til eksamen, eller til hvis du bare gerne vil terpe nogle almindelige emner og metoder inden for genteknologi.

 1. Restriktionsenzymer
 2. PCR-metoden
 3. Gelelektroforese
 4. DNA-sekventering
 5. Restriktionsanalyse (RFLP)
 6. STR-analyse
 7. Gensplejsning og transformation
 8. Gensplejsning af planter
 9. CRISPR
 10. Kloning
 11. Genterapi
 12. Noter
 13. Opgaver om genteknologi

Her kan du se et uddrag af kompendiets tekst om gensplejsning og transformation

Figuren herunder viser, hvordan man gensplejser en bakterie ved transformation. Under figuren kan du læse en nærmere beskrivelse af, hvordan processen forløber.

 Fremstilling af en transgen bakteriecelle ved transformation. Kilde: Kelvinsong / CC BY 3.0.
 1. Donor-DNA'et og plasmidet klippes med det samme restriktionsenzym. Restriktionsenzymer fungerer ved at klippe DNA over ved en bestemt basesekvens.
 2. Restriktionsenzymet skal klippe DNA'et "skævt", så der på begge sider af klippet fremkommer et stykke uparret DNA-streng. De uparrede ender af DNA-strengene kaldes sticky ends. Donor-DNA'et og plasmidet klippes med det samme restriktionsenzym, så deres sticky ends er komplimentære. Enderne af opklippede plasmid kan derfor binde til donor-DNA'et, inden plasmidet igen lukker sin ringstruktur. Sammenbindingen sker vha. enzymet DNA-ligase.
 3. Hvis sammenbindingen lykkes, dannes et plasmid med indsplejset donor-DNA.
 4. Bakterien stimuleres til at optage plasmider fra omgivelserne, når den udsættes for varme- eller elektrochok. Påvirkningen gør bakteriens cellemembran mere gennemtrængelig for plasmider. Hvis optagelsen lykkes, har...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Genteknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.