DNA-gelelektroforese

Biologi C, B og A + Biotek A.

DNA-gelelektroforese adskiller DNA efter størrelse

DNA-gelelektroforese indebærer, at man adskiller forskellige DNA-stykker fra hinanden efter størrelse.

DNA-gelelektroforese er nyttigt i flere sammenhænge. Metoden kan vise, om en person bærer en bestemt genetisk sygdom. Processen udnyttes også inden for retsgenetik – f.eks. i faderskabssager eller ved kriminalitet, hvor man ønsker at fastslå en gerningsmand ud fra en DNA-prøve fundet på et gerningssted. Man bruger her DNA-gelelektroforese til at danne DNA-profiler – også kaldet genetiske fingeraftryk.

Sådan fungerer DNA-gelelektroforese

Når man udfører DNA-gelelektroforese, skal man først udtrække DNA fra den organisme, som elektroforesen skal udføres på – f.eks. ved at tage en celleprøve.

Cellerne overføres til en opløsning med protease, som er et enzym, der frigiver DNA fra histonerne (de proteiner, som DNA'et er oprullet omkring). Cellen nedbrydes, og man centrifugerer opløsningen, så DNA’et kan opsamles.

Man danner nu et stort antal kopier af den del af DNA'et, man gerne vil udføre DNA-gelelektroforese på. Det gør man vha. PCR-metoden.

Når man har et tilpas stort antal DNA-molekyler i sin prøve, placerer man DNA'et i brønde (huller) i en elektroforesegel. Elektroforesegelen er en porøs gelemasse, som ligger i en tank med bufferopløsning. Bufferen sikrer, at pH-værdien i tanken altid er 8. Man indsætter til sidst elektroforesegelen i et elektrisk kredsløb vha. to elektroder og en strømkilde. Opstillingen er vist på figur 1.

Figur 1. Opstilling til DNA-gelelektroforese. Kilde: Genome Research Limited / CC BY 4.0.

DNA bevæger sig igennem elektroforesege...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind