DNA-gelelektroforese

Biologi C, B og A + Biotek A.

...

Hvad er DNA-gelelektroforese?

DNA-gelelektroforese er en metode, der adskiller forskellige DNA-stykker i en prøve fra hinanden efter størrelse. Resultatet af en DNA-gelelektroforese kan vise, hvilke DNA-stykker der var i prøven.

...

DNA-gelelektroforese bruges i mange sammenhænge

DNA-gelelektroforese er et vigtigt redskab i Biologi og Bioteknologi, og metoden indgår i mange forskellige analyser. Metoden udnyttes f.eks. til at:

  • bestemme en persons genotype for et bestemt gen. Dette er den mest almindelige brug af metoden i Biologi og Bioteknologi.
  • bestemme baserækkefølgen i et stykke DNA ved DNA-sekventering.
  • opstille DNA-profiler, som bruges til at afklare faderskabssager eller opklare kriminalitet. DNA-profiler opstilles ved enten RFLP-analyse eller STR-analyse.

Du kan her på siden læse om princippet i DNA-gelelektroforese, og om hvordan metoden kan bruges til at bestemme genotyper. Klik på de enkelte links på listen herover, hvis du vil læse om, hvordan man bruger DNA-gelelektroforese i de andre typer analyser.

...

Sådan udføres DNA-gelelektroforese

Man udtrækker først DNA fra den organisme, som elektroforesen skal udføres på – f.eks. ved at tage en celleprøve. Man danner derefter et stort antal kopier af den del af DNA'et, man gerne vil udføre DNA-gelelektroforese på. Det gør man vha. PCR-metoden.

Den opformerede DNA-prøve placeres i brønde (huller) …

...

Aflæsning af resultat

DNA-gelelektroforese bruges hyppigst til at bestemme en persons genotype mht. et bestemt gen. Genets alleler skal have forskellige størrelser, hvis metoden skal fungere. Ellers kan allelerne ikke skilles ad ved gelelektroforese.

Lad os sige,…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind