Gensplejsning af planter

Biologi C, B og A + Biotek A.

Gensplejsning af planter indebærer, at man indsætter gener for nogle ønskede egenskaber i forskellige typer af afgrøder. Afgrøderne er f.eks. majs, sojabønner, kassava eller andre planter. De tilførte gener koder for f.eks. et større høstudbytte eller resistens mod tørke, pesticider, skadedyr m.v.

Jordbakterier kan inficere planter

Planteceller optager ikke DNA direkte fra omgivelserne ved transformation, ligesom bakterieceller gør. Genmodificering af planter foregår i stedet ved, at man får en bakteriecelle til at optage DNA-sekvensen, som man gerne vil overføre til planten. Bakterien kan derefter overføre DNA'et til planten.

Metoden kræver, at man bruger en slags bakterie, som kan overføre DNA til planter. Man bruger typisk jordbakterien Agrobacterium tumefaciensAgrobacterium tumefaciens kan i naturen inficere skadede planteceller og formere sig inde i plantecellerne. Bakterien har desuden en bestemt type plasmid, som hedder et Ti-plasmid. Bakterien overfører Ti-plasmidet til plantecellen og integrerer på den måde nogle af sine egne gener i plantens DNA. Generne fra plasmidet koder for, at planten danner tumorer, så bakterien lettere kan inficere endnu flere af plantens celler. 

Sådan genmodificeres planter vha. jordbakterier

Man kan udnytte Agrobacterium tumefaciens' overførsel af Ti-plasmidet, hvis man gerne vil skabe en transgen plante. Processen er vist på figur 1. Læs mere om hvert trin i processen under figuren.

Figur 1. Genmodificering af planter vha. jordbakteri...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind