GMO

Biologi C, B og A + Biotek A.

Hvad er GMO?

GMO står for "genmodificeret organisme". GMO er en fælles betegnelse for alle organismer, hvis DNA er blevet ændret kunstigt i laboratoriet. Organismerne har fået indsat gener for nye egenskaber, eller også er uønskede gener i organismerne blevet fjernet. Gensplejsning har længe været den mest almindelige metode til at fremstille GMO'er. CRISPR er i de seneste år også blevet en udbredt teknologi til genmodificering.

Eksempler på GMO'er

Man har fremstillet GMO'er inden for alle typer af levende organismer. Her er nogle eksempler.

Bakterier

Bakterier er de letteste organismer at genmodificere. Genmodificerede bakterier bruges til produktion af mange forskellige stoffer, bl.a. alkohol, eddikesyre og bestemte typer medicin. Transformation er en meget almindelig metode til at genmodificere bakterier.

Planter

Genmodificering af planter bruges til at fremstille afgrøder med bestemte egenskaber. Man har f.eks. fremstillet majs, der er resistent over for skimmelsvamp, eller ris med et stort indhold af betacaroten (forstadiet til A-vitamin). Genmodificeringen kan f.eks. ske ved, at man får planten til at optage en genmodificeret bakterie, hvorefter bakterien overfører sine gener til planten. Læs om metoden på siden om gensplejsning af planter.

Dyr

Dyr genmodificeres især for at få større udbytte i landbruget. Man har f.eks. fremstillet særligt hurtigtvoksende eller sygdomsresistente husdyrracer ved genmodificering. Genmodificerede dyr bruges dog også til laboratorieforsøg, hvor man ofte ønsker at udføre studier på organismer med nogle helt bestemte egenskaber. Genmodificering af dyr er normalt vanskeligere end genmodificering af planter, men CRISPR-teknologien har gjort processen mere tilgængelig.

Risikoer og etiske problemstillinger

Genmodificering er knyttet til flere forskellige problemstillinger. Økosystemet kan f.eks. blive påvirket uhensigtsmæssigt af organismer med nye egenskaber, ligesom genmodificering af især dyr er forbundet med moralske dilemmaer. Du kan læse mere om risikoerne ved genmodificering og om de etiske og moralske problemer ved at genmodificere forskellige typer af organismer i vores kompendium om etik.