Transformation

Biologi C, B og A + Biotek A.…

...

Hvad er transformation?

Transformation er cellers optagelse af DNA fra omgivelserne. Mange bakterier optager naturligt DNA fra omgivelserne eller kan stimuleres til at optage DNA ved varme- eller elektrochok.

Gensplejsning indebærer ofte, at man får bakterier til at udføre transformation i laboratoriet. Bakterierne optager ved transformationen et plasmid (dvs. et stykke ringformet DNA) med nogle ønskede gener. Man får på den måde en transgen bakterie – dvs. en bakterie med kunstigt tilførte gener fra en anden art.

...

Sådan udføres transformation

Figuren herunder viser, hvordan man gensplejser en bakterie ved transformation. Under figuren kan du læse en nærmere beskrivelse af, hvordan processen forløber.

 Fremstilling af en transgen bakteriecelle ved transformati…

...

Markørgen udpeger transgene bakterier

Man kan ikke være sikker på at få en transgen bakterie, når man udfører proceduren ovenfor. Det skyldes to usikkerheder ved metoden:

  1. En bakterie optager ikke altid et plasmid ved varme- eller elektrochokbehandlingen.
  2. Et evt. optaget plasmid indeholder ikke altid donor-DNA.

Man bruger derfor plasmider, der indeholder såkaldte …

...

Transgene bakterier i industrien

Metoden ovenfor bruges til at danne bakterier, der kan producere bestemte proteiner. Transgene bakterier udnyttes derfor ofte til produktion af bestemte stoffer i industrien – f.eks. alkohol, mejeriprodukter eller medicin.…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind