Transformation

Biologi C, B og A + Biotek A.

Transformation er cellers optagelse af DNA fra omgivelserne. Mange bakterier optager naturligt DNA fra omgivelserne, og andre bakterier kan stimuleres til at optage DNA under påvirkning af varme- eller elektrochok.

Gensplejsning involverer ofte, at man får bakterier til at udføre transformation i laboratoriet. Bakterierne optager ved transformationen et plasmid (dvs. et stykke ringformet DNA) med nogle ønskede gener. Man får på den måde en transgen bakterie – dvs. en bakterie med kunstigt tilførte gener fra en anden art.

Sådan udføres transformation

Figur 1 viser, hvordan man gensplejser en bakterie ved transformation. Bakterien optager donor-DNA fra en anden organisme ved transformationen. Under figuren kan du læse en nærmere beskrivelse af, hvordan processen forløber.

Figur 1. Fremstilling af en transgen bakteriecelle ved transformation. Kilde: Kelvinsong / CC BY 3.0.

Når vi skal indsætte et stykke donor-DNA i et plasmid, skal vi som det første klippe både donor-DNA'et og plasmidet med det samme restriktionsenzym. Restriktionsenzymer fungerer ved at klippe DNA over ved en bestemt basesekvens. Når vi bruger et restriktionsenzym til gensplejsning, skal enzymet klippe DNA'et "skævt". Det betyder, at der på begge sider af klippet fremkommer et stykke uparret DNA-streng. På figur 1 har vi fremhævet de uparrede ender af DNA-strengene, som også kaldes sticky ends. Da donor-DNA'et og plasmidet klippes med det samme restriktionsenzym, er disse sticky ends komplimentære. Det opklippede plasmid kan derfor binde sig til donor-DNA'et, inden plasmidet igen lukker sin ringstruktur. Sammenbindingen sker vha. enzymet DNA-ligase, som kan forbinde enderne af DNA-stykkerne. Hvis sammenbindingen lykkes, dannes der et plasmid med indsplejset donor-DNA som vi...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind