Transformation

Biologi C, B og A + Biotek A.…

...

Hvad er transformation?

Begrebet transformation bruges om to lidt forskellige processer i Biologi, og det kan godt skabe lidt forvirring. Her er de to definitioner: 

1. Transformation = bakteriers optagelse af DNA

Transformation er en betegnelse for bakteriecellers optagelse af DNA fra omgivelserne. Mange bakterier optager naturligt DNA fra omgivelserne eller kan stimuleres til at optage DNA ved varme- eller elektrochok.

Gensplejsning indebærer ofte, at man får bakterier til at udføre transformation i laboratoriet. Transformationen indebærer, at bakterierne optager et plasmid med nogle ønskede gener. Resultatet er en transgen bakterie – dvs. en bakterie med kunstigt tilførte gener fra en anden art.

2. Transformation = indsættelse af nyt arvemateriale i celler

Transformation bruges ofte som en generel betegnelse for indsættelse af nyt arvemateriale i celler. Du kan derfor støde på begreber som "transformation af planteceller" eller "transformation af dyreceller", selvom disse procedurer ikke er transformationer i klassisk forstand. Gensplejsning af plante- og dyreceller kan involvere mange forskellige teknikker, som normalt er mere komplicerede end transformation af bakterieceller.

...

Sådan udføres transformation

Figuren viser, hvordan man udfører transformation på en bakteriecelle. Læs mere om hvert trin i processen under figuren.

 Fremstilling af en transgen bakteriecelle ved transformation. Kilde: Kelvinsong / CC BY 3.…

...

Markørgen udpeger transgene bakterier

Man kan ikke være sikker på at få en transgen bakterie, når man udfører proceduren ovenfor. Det skyldes to usikkerheder ved metoden:

  1. En bakterie optager ikke altid et plasmid ved varme- eller elektrochokbehandlingen.
  2. Et evt. optaget plasmid indeholder ikke altid donor-DNA.

Man bruger derfor plasmider, der indeholder såkaldte …

...

Transgene bakterier i industrien

Metoden ovenfor bruges til at danne bakterier, der kan producere bestemte proteiner. Transgene bakterier udnyttes derfor ofte til produktion af bestemte stoffer i industrien – f.eks. alkohol, mejeriprodukter eller medicin.…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind