Restriktionsanalyse (RFLP)

Biologi B og A + Biotek A.…

...

Restriktionsenzymer klipper DNA ved RFLP

En restriktionsanalyse (eller RFLP-analyse) indebærer, at man klipper DNA op i mindre stykker ved hjælp af nogle bestemte restriktionsenzymer. Hvert restriktionsenzym genkender én bestemt basesekvens i DNA'et (enzymets genkendelsessite). Når et restriktionsenzym møder et genkendelsessite, klipper enzymet strengen over. Et restriktionsenzym klipper derfor DNA over på forskellige måder, afhængig af hvor mange genkendel…

...

RFLP udnytter, at DNA indeholder SNP

Restriktionsanalyser udnytter, at der er millioner af steder i det menneskelige genom, hvor basesekvensen varierer med én enkelt base. Disse variationer skyldes punktmutationer, som er ophobet i genomet over tid. Steder med denne type variation på tværs af mennesker kaldes for SNP (single nucleotide polymorphism).

S…

...

DNA-profiler kan fremstilles ved RFLP

En DNA-profil er en visuel fremstilling af et større udsnit af et menneskes genom. DNA-profiler er unikke for alle mennesker og kaldes derfor også for genetiske fingeraftryk.

DNA-profilen opstilles ved at udtrække alt DNA'et fra en celleprøve. DNA'et klippes herefter med flere forskellige restriktionsenzymer, og man udfører gelelektroforese på DNA'et. DNA'et i gelen mærkes til sidst med fluorescerende farvestof, så de enkelte DNA-bånd kan lokaliseres i gelen, når ma…

...

Forsøg med RFLP i klassen

Forsøg med restriktionsanalyser optræder indimellem i undervisningen i Bioteknologi A og Biologi A eller B på STX.

Nature's dice er et eksempel på et forsøg med restriktionsanalyse. Du skal her bruge restriktionsenzymer til at klippe DNA fra mange forskellige medlemmer af en familie. Dernæst skal du udføre gelelektroforese og ud fra resultatet fastslå, hvem der lider af eller bærer en bestemt genetisk sygdom. Her kan du se et eksempel på, hvordan en rapport over dette forsøg kan se ud.

Et andet forsøg om påvisning af sygdom ved restriktionsanalyse handler om sygdommen Li-Fraumeni syndrom. Syndromet indebærer, at en bestemt mutant-gensekvens giver mennesker en særligt stor risiko for at udvikle kræft. Hvis I skal udføre dette forsøg, skal I bruge et bestemt restriktionsenzym til at fastslå, om en række personer har mutantgenet. Her kan du læse en rapport, der handler om forsøget.

Du kan også komme til at arbejde med at opstille enkle DNA-profiler ved brug af nogle få restriktionsenzymer. Her er det ret udbredt at arbejde med et forsøg kaldet Find skildpadden. Dette forsøg går ud på at opstille DNA-profiler for en række skildpadder fra forskellige europæiske lande. Ud fra profilerne skal du fastslå, hvor en skildpadde i en dansk sø stammer fra. Du kan se et eksempel på en rapport over denne øvelse her.…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind