Real-time PCR

Biologi B og A + Biotek A.

Real-time PCR detekterer eDNA

Real-time PCR er en variant af PCR-metoden, der bruges til at undersøge, om en bestemt type DNA findes i en miljøprøve. Man undersøger samtidig, hvor stor en mængde af DNA'et der er til stede. Metoden kaldes også qPCR (for kvantitativ PCR) eller for måling af eDNA (miljø-DNA).

Real-time PCR bruges især inden for økologi, hvis man vil vide, om en bestemt art er til stede i et økosystem, og hvor mange individer der er til stede. Her udnytter man, at levende organismer hele tiden afgiver DNA til deres omgivelser. DNA fra en art nedbrydes desuden ret hurtigt, hvis arten forsvinder fra økosystemet. 

Forsøg i klassen med real-time PCR

Hvis I skal udføre real-time PCR i undervisningen, er der størst sandsynlighed for, at I udfører undersøgelsen på en vandprøve fra en sø. Her tager I en vandprøve fra søen og tilsætter primere. Primerne passer sammen med DNA fra den art, I gerne vil undersøge tilstedeværelsen af. Samtidig tilsætter I en bestemt mængde kontrol-DNA og primere, der passer sammen m...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind