STR-analyse

Biologi C, B og A + Biotek A.

...

STR-analyse bruges til DNA-profiler

STR-analyse er en metode til at opstille DNA-profiler. DNA-profiler kaldes også for genetiske fingeraftryk eller DNA-fingerprinting og er unikke for alle mennesker (bortset fra enæggede søskende). En DNA-profil kan derfor vise, om en DNA-prøve stammer fra en bestemt person. 

DNA-profiler udnyttes især inden for retsgenetik, hvor man typisk opstiller DNA-profiler i to situationer :

  • Ved opklaring af kriminalitet, hvor en gerningsmand har efterladt DNA på gerningsstedet.
  • Ved faderskabssager, hvor flere forskellige mænd potentielt kan være far til et barn.

Vær opmærksom på, at du også kan komme til at arbejde med DNA-profiler opstillet ved metoden restriktionsanalyse (RFLP).

...

Short tandem repeats-sammensætningen er unik

STR-metoden bygger på, at menneskets genom indeholder en meget stor mængde repetitivt DNA. Repetitivt DNA er identiske DNA-sekvenser, som optræder flere gange lige efter hinanden i genomet. De identiske DNA-sekvenser opstår f.eks. ved:

  • skæve overkrydsninger i meiosen. Læs om dette i kompendiet om mutationer.
  • fejl under DNA-replikationen, hvor DNA-polymerase kommer til at replikere den samme DNA-sekvens flere gange (kaldes replication slippage).
  • virusinfektioner, hvor virussen indsætter DNA i genomet.

Repetitivt DNA findes især i genomets introns – dvs. den ikke-kodende del af genomet. Introns kan variere en del mellem individer, uden at det har betydning for organismernes fænotype, da introns ikke koder for protein.

En del af det repetitive DNA består af basesekvenser på to til fem basepar, som optræder mange gange i træk et bestemt sted i genomet. Disse sekvenser kaldes for STR (en forkortelse for short tandem repeats).

Et specifikt område med ST…

...

DNA-profiler i faderskabssager

Man kan også bruge DNA-profiler til at afgøre faderskabssager. Man opstiller profiler for moderen, barnet og de mulige fædre:

Kilde: Helixitta / CC BY 3.0

Barnet har halvdelen af sine gener fra moderen og halvdelen fra faderen. Halvdelen af STR-områderne giver derfor de samme str…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind