Eksamen på HTX

Få hjælp til din eksamen på HTX. Få gode råd til de mundtlige og skriftlige eksamener samt vejledning og noter til de enkelte fag med Studienet. Vi hjælper dig i din forberedelse og med at få et godt resultat til eksamen på HTX.

Få hjælp til en effektiv forberedelse og kom igennem eksamen på HTX med ro og til en høj karakter!

Studienets eksamensvejledninger og noter hjælper dig til de mundtlige og skriftlige prøver.

Skriftlig eksamen på HTX

Få hjælp til skriftlig eksamen på HTX her

Mundtlig eksamen på HTX

I din forberedelse til mundtlig eksamen skal du have styr på pensum, som er alt det, du kan blive spurgt om inde til eksamen. Det første du skal gøre i din forberedelse er at samle dine noter i faget, og tjekke om du har noter til alle dine emner. 

Mangler du noter i et fag, kan du søge på Studienet her: 

Du finder fx hjælp til tekstanalyse, som er relevant i Engelsk, og generelle noter til Samfundsfag. 

Få hjælp til mundtlig Dansk eksamen på HTX

Til den mundtlige Dansk eksamen på HTX kan du få målrettet hjælp med vores eksamensvejledning:

Se også