SKUFFELSEN

Her får du hjælp til at analysere digtet ”SKUFFELSEN”. Digtet er skrevet af Yahya Hassan og kommer fra hans første digtsamling Yahya Hassan, som udkom i 2013.

Resumé

Digtet beskriver et lyrisk jeg, der gennem sproglige billeder forholder sig til sin fortid. Det åbner med billedet af barndommen, som en lemlæstet krop, det lyriske jeg slæber efter sig. Barndommen er mærket af morens omsorg og farens mishandling. Den er også præget af et modsætningsfyldt ønske om at leve op til forældrenes forventninger og om at bryde med deres kultur. Det udtrykkes blandt andet i det lyriske jegs indtag af svinekød og fravær fra hjemmet. 

Jeget ser også tilbage på sit forhold til seksualitet og kvinder som et opgør med forældrenes kultur og tradition, som påførte familien skam. Samtidigt påpeges traditionens og kulturens hykleri, hvor faren kan slippe afsted med amoralsk opførsel, blot han udadtil fremstår som rettroende blandt andet ved at underlægge familien de traditionelle og religiøse påbud. Digtet beskriver således, hvordan faren får i alt 8 børn med to forskellige kvinder. Det beskrives, hvordan familien lever et ulykkeligt og bittert liv.

Til sidst antydes det, at jeget har brudt med familien. 

Genre og komposition

”SKUFFELSEN” er et lyrisk digt, der i sproglige billeder beskriver et lyrisk jeg, der bryder med sin familie som ung. Digtet består af én lang strofe med 41 verselinjer. Der er ikke nogen konsekvent brug af rim eller rytme. Den uregelmæssige form understøtter digtets portræt af det lyriske jegs kaotiske liv.

Digtets indre komposition er ke...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind