Kvantitativ og kvalitativ

Kvantitativ og kvalitativ dækker over to forskellige typer af data, som man kan indsamle om verden. Begreberne kan derudover bruges om metoder, som er designet til at indsamle de to typer af data.

Kvantitative data kan opgøres i tal

Kvantitative data er alle de data, som opgøres i tal og statistik. Som huskeregel kan du tænke på, at ‘kvantitet’ betyder antal. Eksempler på kvantitative data kunne være gennemsnitstemperaturen i Danmark i 2020, befolkningsudviklingen i Kina i perioden 1990-2010, eller atommassen af bly. 

Fordelen ved kvantitative data er, at de gør det meget let at sammenligne forskellige fænomener, fordi man kan lave forskellige udregninger (fx omregne til eller fra procent) og sætte tallene over for hinanden. Hvis man fx har gennemsnitstemperaturen i Danmark i 2020, så kan man let sammenligne med gennemsnitstemperaturen i andre år.

Kvantitative data kan desuden visualiseres gennem grafer og diagrammer, hvilket kan være en hjælp til at få øje på særlige udviklinger eller sammenhænge. 

I naturvidenskaberne vil m...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind