Humanistisk metode

Her kan du læse om de humanistiske fag og deres mest brugte metoder.

Hvad er de humanistiske fag?

De humanistiske fag beskæftiger sig med mennesker og de kulturprodukter, som mennesker har skabt. I de humanistiske fag arbejder man typisk med mennesket som et intentionelt væsen. Det vil sige et væsen, hvis handlinger styres af bevidste intentioner. Omvendt vil man i naturvidenskaberne arbejde med mennesket fra et kausalt perspektiv. Det betyder, at man ser menneskets handlinger som et resultat af årsagssammenhænge og naturlove. 

I gymnasieskolen omfatter de humanistiske fag blandt andet Dansk, Engelsk, øvrige sprogfag, Historie, Musik, Billedkunst, Mediefag, Religion og Filosofi. Ofte regnes Psykologi og Idræt desuden blandt de humanistiske fag, selvom de rummer elementer af naturvidenskab og samfundsvidenskab. 

Den hermeneutiske metode

Når man bruger den hermeneutiske metode, så handler det om at analysere delene af et værk eller fænomen for at nå frem til en samlet fortolkning af værket eller fænomenet som helhed. Den hermeneutiske metode er den mest brugte metode inden for de humanistiske fa...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind