Videnskabsteori og metode

Her kan du få et generelt overblik over, hvad en metode er i videnskabsteoretisk forstand. På de følgende sider går vi mere i dybden med de specifikke metoder, som hører til på forskellige fakulteter og i forskellige fag.

Hvad er en metode?

Inden for videnskaben er en metode en bestemt tilgang, som bruges til at undersøge et fænomen. Metoden sætter rammerne for, hvordan undersøgelsen skal foregå.

Den hypotetisk-deduktive metode er fx en metode, som involverer tre trin. Først formulerer man en hypotese (en slags teori om, hvordan verden fungerer). Dernæst bruger man hypotesen til at lave nogle konkrete forudsigelser om udfaldet af ens undersøgelser, og til sidst laver man undersøgelserne, så man kan teste sine forudsigelser og dermed afprøve hypotesen. 

Andre metoder kan involvere andre former for undersøgelser. Det kan dog variere mellem de enkelte metoder, om de giver en meget præcis model for ens undersøgelse, eller om de mere beskriver en overordnet tilgang. Ofte vil de enkelte metoder have en række bestemte fagbegreber tilknytt...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind