Videnskabsteoretiske begrebspar

På de følgende sider kan du læse om forskellige videnskabsteoretiske begrebspar, som er nyttige at kende, når du arbejder med basal videnskabsteori.

Her kan du læse et uddrag fra siderne om de videnskabsteoretiske begrebspar.

Forskellen på kvantitativ og kvalitativ hænger primært sammen med måden, som man indsamler data på. Det er altså ikke sådan, at bestemte fænomener i verden er kvantitative eller kvalitative. Hvorvidt man indsamler den ene eller den anden type data handler om, hvad man vil undersøge, og hvordan man ønsker at gøre det.

Forestil dig fx, at du i Psykologi ønsker at undersøge, hvordan depression påvirker unge. 

En kvantitativ tilgang til problemet kunne fx være at bruge spørgeskemaer eller sundhedsdata til at kortlægge, hvor mange % af unge med depression som får tilbagefald, og hvor stor en andel af de unge, som oplever forsinkelser i uddannelser eller ryger uden for arbejdsmarkedet. Disse kvantative data ville give gode muligheder for at skabe et overordnet billede af, hvor voldsomt depression generelt ender med at påvirke unges liv. De kunne også bruges til at sammenligne effekterne af depression hos unge med effekten hos andre befolkningsgrupper, eller hos unge i andre lande. 

En kvalitativ tilgang til problemet kunne omvendt inddrage interviews med enkelte unge, som beskriver, hvordan de oplever at være ramt af depression. Disse kvalitative data ville give dig gode muligheder for at beskrive, hvordan depression helt præcis påvirker sindet, og hvilke typer negative tanker, som depression kan give anledning til. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind