Fakulteternes metoder

På de følgende sider dækker vi de metoder, som oftest bliver anvendt inden for de tre fakulteter. Bemærk dog, at der ikke er tale om en 100% skarp opdeling, da du kan opleve, at fagene inden for et fakultet ‘låner’ metoder, som traditionelt forbindes med et andet fakultet. 

Der findes desuden fag, som er svære at placere mellem de tre fakulteter. Fag som Idræt eller Psykologi kan fx siges at have både naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsfaglige elementer, og dermed kan du møde et særlig bredt udvalg af metoder i netop Idræt og Psykologi. 

Her kan du læse et uddrag fra siderne om fakulteternes metoder.

Samfundsvidenskaberne kan involvere metoder, som er lånt fra humaniora eller naturvidenskab. 

Indenfor økonomi vil man fx ofte opstille hypoteser om økonomisk udvikling, som man bruger til at formulere forudsigelser om verden (d.v.s. noget lignende den hypotetisk-deduktive metode, som man anvender i naturvidenskaberne). Man kan også opstille hypoteser om udviklinger inden for national eller international politik. 

I sidste ende er det dog en lidt anden type forudsigelser end i naturvidenskaberne, fordi økonomi og samfund er meget komplekse størrelser, hvor det kan være svært eller umuligt at tage højde for alle de faktorer, som påvirker udviklingen. Det er desuden svært at opstille kontrollerede eksperimenter, når det gælder politik og økonomi. Alt, hvad der involverer menneskers handlinger, vil være koblet til en vis grad af usikkerhed. Selv de største eksperter i økonomi kan fx ikke altid vurdere, hvornår det vil være smart at investere i aktier.  

Endelig kan man få brug for at anvende den hermeneutiske metode i samfundsvidenskaberne. Det kunne fx være, hvis man skal fortolke en politisk tale eller analysere et interview fra en sociologisk undersøgelse.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind