Noter

Her kan du få et overblik over, hvad du skal vide om videnskabsteori.

Basal videnskabsteori

 • Basal videnskabsteori er den del af videnskabsteorien, som du skal kende til, når du skriver din større skriftlige opgave i 3.g.
 • Basal videnskabsteori kan være et selvstændigt forløb, eller det kan være noget, som du lærer om løbende, mens du arbejder med dine studieretningsfag.
 • I basal videnskabsteori skal du lære om de faglige metoder, som bruges indenfor de tre fakulteteter og inden for de enkelte fag.
 • I basal videnskabsteori vil du også møde en række videnskabsteoretiske begrebspar, som kan være nyttige at kende i arbejdet med fagenes metoder.

Videnskabsteori og metode

 • Metode er et centralt begreb inden for videnskabsteori.
 • En faglig metode er et redskab til at opnå viden om noget
 • Forskellige metoder kan have forskellige fordele og ulemper. Valg af metode afhænger både af, hvad du vil undersøge, og hvordan du gerne vil undersøge det.
 • Traditionelt forbindes bestemte fakulteter og fag med bestemte metoder (fx humanistiske fag og den hermeneutiske metode). Opdelingen er dog ikke fuldstændig skarp, så du kan også opleve situationer, hvor det giver mening at ‘låne’ metoder fra andre fag.

Fakulteternes metoder

 • Traditionelt opdeler man fagene i tre forskellige fakulteter: Det naturvidenskabelige fakultet, det humanistiske fakultet og det samfundsvidenskabelige fakultet.
 • Det naturvidenskabelige fakultet rummer de fag, som undersøger verden omkring os.
  • De naturvidenskabelige fag er fx Fysik, Kemi, Biologi og Bioteknologi. Matematik bliver normalt også placeret under det naturvidenskabelige fakultet, selvom det egentlig ikke er naturvidenskab.
  • Den vigtigste metode indenfor det natu
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind