Naturretsfilosofi

På de følgende sider kan du læse om, hvad naturretsfilosofi er, og hvordan tre tænkere har fortolket og udviklet naturretsfilosofien på forskellige måder. Du kan her læse om, hvordan Thomas Hobbes bruger naturretsfilosofien til at legitimere enevælden, hvordan John Locke bruger naturretsfilosofien til at tale for demokratiet, og hvordan Jean-Jacques Rousseau mener, at samfundspagten burde bruges til at øge friheden for individet.