Revolutioner

I løbet af oplysningstiden kom der stigende spændinger blandt de forskellige befolkningsgrupper i især Nordamerika og Frankrig. Det kom til udtryk gennem to store revolutioner: Den amerikanske revolution og uafhængighedskrig (1776) og Den franske revolution (1789), der begge steder indledte et opgør med de traditionelle magthavere i form af konge og adel.

Revolutionerne skyldes overordnet, at befolkningen ikke følte sig hørt på trods af stigende skatter, samtidig med at de tabte krige i forbindelse med kolonikrigen udløste en stor statsgæld og udbredt fattigdom, især blandt den franske befolkning. Begge revolutioner blev således skabt ud fra både økonomiske, sociale og militære begivenheder, hvor særligt Kolonikrigen 1756-63 var en afgørende faktor for begge revolutioner. Briterne slog Frankrig i kampen om kolonierne i Nordamerika, som efterfølgende førte Frankrig ud i en enorm fattigdom, blandt andet pga. krigsomkostningerne, mens England blev enerådende i Nordamerika. Men Englands magt blev udfordret ved den amerikanske uafhængighedskrig. Mere om dette på de næste sider.