Tidslinje

På denne side får du en tidslinje over de vigtigste begivenheder i løbet af oplysningstiden. Tidslinjen rummer også nogle vigtige begivenheder fra optakten til oplysningstiden og nogle vigtige konsekvenser af oplysningstiden.

...

Oplysningstiden i verden

Optakt

1500-1600-tallet: Den naturvidenskabelige revolution begyndte over en lang årrække at udfordre den kristne forståelse af verden. Langsomt mistede religionen sin autoritet som forklaring på verdens sammenhæng. 

1618-1648: Trediveårskrigen markerer den sidste europæiske religionskrig. Krigen førte til store ødelæggelser og gjorde, at flere blev skeptiske over for religionens rolle i samfundet. 

1643: Ludvig den 14., også kaldt Solkongen, bliver enevældig konge i Frankrig og gennemfører en centralisering af staten, som blandt andet medfører udviklingen af en stående hær. Han udgør senere et forbillede for andre europæiske enevældige konger gennem hele enevælden. 

1660'erne: Den franske finansminister indfører som en af de første embedsmænd et merkantilistisk statsbudget og -regnskab i Frankrig.

1687: Videnskabsmanden Isaac Newton udgiver sin bog Principia Mathematica og introducerer tyngdeloven.

Oplys…

...

Oplysningstiden i Danmark

Optakt

1660: Enevælden bliver indført i Danmark, og adelen mister sin magt gennem Rigsrådet.

1661: Enevoldsarveregeringsakten underskrives i Danmark og sikrer, at Danmark nu er et arvekongedømme. 

1665: Danmark får sin egen forfatning for den enevældige stat (Kongeloven) som det eneste land under enevælden. Den beskriver, hvilke beføjelser kongen har, og hvad han ikke må. 

Oplysningstiden

1722-1723: Ludvig Holberg skriver sine berømte komedier, der bliver enormt populære i Danmark. Komedierne er bl.a. kendtegnet ved, at fornuften altid sejrer. 

1739: Den første almindelige skolelov bliver udformet i Danmark. Den skulle sikre, at børn kunne læse (men ikke nødvendigvis skrive og regne). 

1742: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (Videnskabernes Selskab) oprettes i København med kongemagtens støtte for at bakke op om og udbrede videnskab og teknologi. Dette markere…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind