Tidslinje

På denne side får du en tidslinje over de vigtigste begivenheder i løbet af oplysningstiden. Tidslinjen rummer også nogle vigtige begivenheder fra optakten til oplysningstiden og nogle vigtige konsekvenser af oplysningstiden.…

...

Oplysningstiden i verden

Optakt

1500-1600-tallet: Den naturvidenskabelig revolution begyndte over en lang årrække at udfordre den kristne forståelse af verden. Langsomt mistede religionen sin autoritet som forklaring på verdens sammenhæng. 

1618-1648: Trediveårskrigen markerer den sidste europæiske religionskrig. Krigen førte til store ødelæggelser og gjorde, at flere blev skeptiske over for religionens rolle i samfundet. 

1643: Ludvig den 14., også kaldt Solkongen, bliver enevældig konge i Frankrig og gennemfører en centralisering af staten, som blandt andet medfører udviklingen af en stående hær. Han udgør senere et fo…

...

Oplysningstiden i Danmark

Optakt

1660: Enevælden bliver indført i Danmark, og adelen mister sin magt gennem Rigsrådet.

1661: Enevoldsarveregeringsakten underskrives i Danmark og sikrer, at Danmark nu er et arvekongedømme. 

1665: Danmark får sin egen forfatning for den enevældige stat (Kongeloven) som det eneste land under enevælden. Den beskriver, hvilke beføjelser kongen har, og hvad han ikke må. 

Oplysningstiden

1722-1723: Ludvig Holberg skriver sine berømte komedier, der bliver enormt populære i Danmark. Komedierne er bl.a. kendtegnet ved, at fornuften altid sejrer. 

1739: Den første almindelige s…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind