Menneskesyn

Mennesket skulle styres af fornuften

Et dominerende træk ved oplysningstidens menneskesyn var troen på, at mennesket kun kunne opnå viden gennem erfaring og fornuft. Man skulle derfor lade sig lede af fornuften og ikke af autoriteterne i form af f.eks. kirken og staten. Ved at lade sig lede af fornuften kunne mennesket frisættes fra samfundets autoriteter.

Mennesket havde medfødte rettigheder

Oplysningstidens frisættelse af mennesket betød, at menneskets individuelle rettigheder kom i fokus, og at der bredte sig idéer om at udvide menneskets frihed i samfundet. Det blev f.eks. hævdet af filosoffen John Locke, at mennesket besidder medfødte rettigheder, f.eks. retten til frihed og ejendom. Tankerne om at sikre individet større grad af frihed førte derudover til, at principper om religions- og ytringsfrihed begyndte at brede sig. Det ser man f.eks. hos en tænker som Voltaire samt i den franske menneskerettighedserklæring fra 1789....

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind