Landboreformerne

Hvad er landboreformerne?

Landboreformerne henviser generelt til nogle gennemgribende reformer i dansk landbrug i slutningen af 1700-tallet, som moderniserede landbruget i Danmark og bl.a. forbedrede vilkårene for bønderne betragteligt. Da Frederik 5. overtog magten i 1746-66, påbegyndte han en række reformer af landbruget, som Christian 7. og Struensee fortsatte i 1770'erne og 1780’erne. Gennem reformerne kan man se en tendens fra oplysningstiden til, at flere borgere skulle have ret til personlig frihed. 

Landboreformernes konsekvenser

Landboreformerne er i dansk sammenhæng nogle af de største og mest synlige påvirkninger fra oplysningstiden. I de næste to afsnit kan du læse om de to vigtigste resultater af landboreformerne: 

  1. Det gamle landsbyfællesskab blev ophævet, og man sikrede en meget mere effektiv udnyttelse af markerne.
  2. Bønderne fik forbedret deres rettigheder, herunder køb og salg af gårde, begrænsning af hoveriets omfang og ophævelse af stavnsbåndet.

Fra landsbyfællesskab til samling og bedre udnyttelse af markerne

Der kom større efterspørgsel på danske landbrugsvarer

Der var i anden halvdel af 1700-tallet økonomiske opgangstider i landet, og den europæiske efterspørgsel på landbrugsvarer steg. Efterspørgslen på danske landbrugsvarer steg, bl.a. fordi den stigende industrialisering i England bidrog til, at England fik et voksende behov for at importere korn, da landet pga. industrialiseringen udviklede færre landbrug samtidig med, at deres befolkningstal var stærkt stigende. Den danske stat og godsejerne i Danmark ønskede større udbytte af landbrugsjorden for at imødekomme den stigende efterspørgsel. 

Marker og gårde blev samlet for at øge produktiviteten

En godsejer måtte på dette tidspunkt ikke udvide sin hovedgård for at øge sin landbrugsproduktion, så derfor omlagde og samlede godsejeren i stedet bøndernes jordfordelinger og gårde, så markerne ikke længere lå spredt i mange...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind