Kilder

Der findes mange kilder til belysning af oplysningstiden - både filosofiske, litterære og historiske bøger fra samtiden kan være interessante og brugbare. Den stigende lyst og større adgang til viden gjorde, at der i løbet af 1600- og 1700-tallet blev produceret enormt meget materiale i tiden sammenlignet med tiderne før oplysningstiden.

På de næste sider finder du nogle udvalgte kilder fra oplysningstiden, der på forskellig vis belyser nogle forskellige træk ved oplysningstiden, herunder filosofiske tanker, idealer, viser og essays fra tiden.

På de næste sider finder du hjælp til disse kilder:

Uddrag fra siden om Kongeloven 1665:

Danmark bliver en skattestat

I punkt fem viser Kongeloven, hvordan kongen får fuld magt til at føre krig med og mod hvem, han vil. Der argumenteres nemlig i selve loven for, at riget ikke kan beskyttes uden væbnet magt. Dertil skal kongen bruge en stående hær, som kræver løn. For at kunne betale denne løn får kongen magt til at udskrive alle de skatter, han vil. Som der står i punkt fem: “KriigsMagt kand icke holdes uden besolding, og besoldning icke bringes till Veye uden Skatt”. Således er oprettelsen af en stående hær en af årsagerne til, at Danmark bliver en skattestat, der primært får sine indtægter gennem skatteopkrævning. Derudover kan dette punkt i Kongeloven bruges til at påvise dele af den merkantilistiske tænkning, nemlig at økonomien... 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind