Immanuel Kant

Immanuel Kant (1724-1804) var en tysk filosof, der blev en af oplysningstiden mest betydningsfulde tænkere. Kants tænkning udgør for mange et højdepunkt for oplysningstidens filosofi, idet han bl.a. samler og beskriver mange af de ideer og strømninger, der havde været diskuteret i løbet af 1700-tallet. Han var f.eks. meget inspireret af empirismen og Newtons videnskabelige idéer

Kants hovedværk bliver ofte bestemt til at være Kritik af den rene fornuft (1781), hvori han satte sig for at bestemme mulighederne og grænserne for, hvordan vi som mennesker kan erkende og tænke om verden. Kant var meget inspireret af empirismen, og han søgte i værket at forene empirismen med rationalismen. Kants pointe er, at vi erkender verden gennem sansningen (empirismen), men kun i kraft af den fornuft, som vi på forhånd er udstyret med. 

Derudover er Kant blevet berømt for sit såkaldte ‘kategoriske imperativ’, som er en univ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind