Naturret

Introduktion

I oplysningstidens politiske filosofi vandt tanken om naturret for alvor frem, selvom der allerede havde været forløbere for den tidligere i historien. Naturret betyder, at mennesker har visse grundlæggende rettigheder i kraft af deres natur, som er helt uafhængige af, hvorvidt et menneske lever i et samfund, og hvilke love dette samfund evt. måtte have. Og de fleste oplysningstænkere mener samtidig, at mennesket alene ved hjælp af fornuften kan tænke sig frem til, hvad disse naturrettigheder så er. I datiden repræsenterede tanken om naturrret et nyt verdenssyn, fordi man normalt tænkte på mennesket som et væsen bundet af samfundets love og/eller religionens love. 

Der var dog fortsat nogle af naturretsfilosofferne, som begrundede deres idé om naturretten i et kristent verdenssyn. Fx er det en del af John Lockes argument for alle menneskers lige rettigheder, at vi alle er skabt lige af Gud. Andre naturretsfilosoffer - fx Thomas Hobbes - har ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind