Den franske revolution

Den franske revolution begyndte i 1789 og varede frem til 1799. Revolutionen afskaffede enevælden i Frankrig og det privilegieindrettede samfund, hvor adelen og gejstligheden (kirken) havde særlige privilegier, som resten af befolkningen ikke havde. Den franske revolution ses af mange som kulminationen på Oplysningstiden, hvor idéer om frihed og lighed for loven blev formuleret.

Du kan læse mere om Den franske revolution i vores kompendie om revolutionen.