Merkantilisme

Hvad er merkantilisme?

Merkantilisme er et begreb, der dækker over en økonomisk politik, der blev udbredt og var dominerende i løbet af enevælden i 1600- og 1700-tallet, dvs. både før og under oplysningstiden. 

Merkantilismen kom til at få en stor indflydelse på meget af den politik, der blev ført i løbet af oplysningstiden i 1700-tallet, og det er først mod slutningen af oplysningstiden, at der opstod en større kritik af merkantilismen, f.eks. fra den liberale økonom Adam Smith i sit banebrydende værk The Wealth of Nations (1776).

Staten skal styre økonomien

Et særligt træk ved merkantilismen er, at det er staten, der styrer økonomien. Alle økonomiske aktiviteter skulle nemlig bidrage til at styrke staten, så den kunne konkurrere på det internationale marked. En af hovedmændene bag udbredelsen af den merkantilistiske økonomiske politik var den franske finansminister Jean-Baptiste Colbert. Og han er et godt eksempel på, hvordan staten kom til at styre økonomien. Colbert fik som finansminister både indført et statsbudget og et statsregnskab og satte nu alt ind på at styrke Frankrigs økonomiske og militære magt. Colbert fik således reduceret Frankrigs statsgæld betydeligt i løbet af 1660’erne. 

Colberts politik blev forsøgt efterlignet af mange andre stater i perioden, og Colbert har endda fået opkaldt en -isme efter sig (colbertisme), som betegner en økonomisk politik med et stort foku...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind